• 0 7321 6889
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 หยุดทำการ : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ด้านการเงิน

                        ด.ต.จิตติ ชัยบุรินทร์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด ได้ลงนามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ด้วยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินการลงทุนที่ชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิต-19 ทำให้สมาชิกมีปัญหาด้านการดำรงชีพมีรายได้เสริมที่ลดลง มีปัญหาทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ลดภาระค่าใช้จ่ายการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด ชุดที่ 45 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 ในคราวประชุมมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้
1.ประเภทเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 8.00 อัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 7.75
2.ประเภทเงินกู้สามัญ (โครงการเครื่องใช้ไฟฟ้า) อัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 8.00 อัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 7.75
3.ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.00 อัตราดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 7.75
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นตันไป จำกัด

1 lm1

iconmenu

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด

1596089777080

1596090166229

1596091236990

201098
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
162
334
1286
195576
5551
6395
201098
Your IP: 44.211.31.134
2024-07-19 13:48