• 0 7321 6889
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 หยุดทำการ : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ด้านการเงิน

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.25% เริ่ม 1 ม.ค. 2564
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยในประเทศไทยทิศทางของเศรษฐกิจได้เกิดการชะลอตัวและตกต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดหมายไว้ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลายครั้งติดต่อกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประคับประคองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวได้กับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก

          จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของประเทศและทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด จึงได้พิจารณาเห็นควร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกประเภท 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ในการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้สามารถพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ความยากลำบากทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี
          • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จากเดิม ดอกเบี้ย 8.25 % เหลือ 8.00 % ต่อปี
         • เงินกู้สามัญทั่วไป จากเดิม ดอกเบี้ย 8.25% เหลือ 8.00 % ต่อปี
         • เงินกู้สามัญ(เครื่องใช้ไฟฟ้า) จากเดิม ดอกเบี้ย 8.25% เหลือ 8.00 % ต่อปี


       ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

iconmenu

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด

1596089777080

1596090166229

1596091236990

175800
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
9
391
9
170542
6521
5626
175800
Your IP: 3.238.117.130
2024-04-21 00:29